Browsing Category

مبارزان واقعی

کیانو ریوز – زندگی یک مبارز واقعی از افسردگی تا بازگشت به زندگی

بعضی ها شکست می خورند و گروهی با اراده و سرسختی و البته با اقبال مساعد، پیروز می شوند ولی در اغلب موارد قضاوت درباره میزان تحمل و توانایی جنگندگی افراد و مشکلات زندگی آنها با دیدن ظاهرشان یا فقط آشنایی های سطحی، دور از واقعیت و نادرست است. خطا زمانی جدی تر خواهدشد که…

Read More